Wojewódzki Urząd Pracy

Nasza misja

Wykwalifikowany, kompetentny, pracujący mieszkaniec Małopolski – to nasza wizja, a zarazem misja. W związku z tym deklarujemy pomoc i całodzienny dyżur doradcy zawodowego w formie online.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Zdankiewicz

magdalena.zdankiewicz@wup-krakow.pl

tel.: 727 792 753

Co nas wyróżnia?

Wystandaryzowane usługi poradnictwa zawodowego.

O nas

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej świadczy nieodpłatnie usługi poradnictwa zawodowego w formie spotkań indywidualnych (zdalnych bądź stacjonarnych) dla osób dorosłych. Jeśli poszukujesz pracy, chcesz się rozwijać, podnieść kompetencje, jesteś pracodawcą i dbasz o rozwój swoich pracowników, wracasz do aktywności zawodowej w Małopolsce lub masz pomysł na własny biznes, skontaktuj się z doradcą zawodowym a on pomoże Ci przekuć marzenia w realne działania.

Doradcy zawodowi pomagają:
• określić predyspozycje zawodowe za pomocą specjalistycznych narzędzi,
• dokonać bilansu umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych przy wykorzystaniu opracowanego narzędzia – Bilans Kariery,
• uzyskać informacje o ścieżkach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
• poznać metody skutecznego poszukiwania pracy,
• zdobyć informacje o możliwościach pracy w kraju i za granicą,
• dowiedzieć się o innych instytucjach i organizacjach wspierających działania związane z poszukiwaniem pracy lub założeniem własnej firmy,
• stworzyć indywidualny plan rozwoju zawodowego,
• poznać sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

Aby wesprzeć mieszkańców Małopolski w sprostaniu wyzwaniom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje warsztaty. Odbywają się one w ramach działalności Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie. W warsztatach wziąć udział mogą zainteresowani ich tematem, niezależnie od tego czy aktualnie pracują, prowadzą własną działalność gospodarczą, są osobami bezrobotnymi lub dopiero wchodzą na rynek pracy.
Warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych mają charakter grupowy. Zakładają aktywny udział uczestników. W ich trakcie można zdefiniować własne problemy zawodowe, a następnie wspólnie z grupą oraz doradcą określić możliwe sposoby ich rozwiązania. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują wskazane ćwiczenia, ucząc się w ten sposób radzić sobie ze swoim problemem i osiągnąć wyznaczone cele. Oferta warsztatów znajduje się w serwisie Małopolski pociąg do kariery pod linkiem: Rejestracja na zajęcia grupowe (pociagdokariery.pl)

Analitycy WUP w Krakowie opracowują Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia oraz dokonują oceny sytuacji na rynku pracy w regionie.
Nasi doradcy zawodowi świadczą usługi poradnictwa zawodowego dla dorosłych Małopolan. Doradcy EURES pomagają znaleźć bezpieczną pracę za granicą.
Wdrażamy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Oś 8 oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce. Prowadzimy konkursy, w których można pozyskać dotację na realizację projektów wspierających Małopolan w rozwoju zawodowo edukacyjnym.
Realizujemy także programy regionalne oraz projekty unijne pomagające mieszkańcom znaleźć i utrzymać pracę oraz rozwijać swoją przedsiębiorczość.
Certyfikujemy firmy szkoleniowe i przyznajemy znak jakości MSUES. Prowadzimy rejestr firm szkoleniowych i agencji zatrudnienia.
Rozpatrujemy wnioski o wydanie dokumentów lub decyzji w celu ustalenia zasiłku dla osób bezrobotnych po pracy za granicą oraz transferu zasiłku w UE/EOG oraz Szwajcarii.