Fundacja Sustinae

Nasza misja

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością na rynek pracy.

Co nas wyróżnia?

Indywidualne podejście do kandydatów, szeroka oferta pomocy w wejściu na rynek pracy, 10 lat doświadczenia.

O nas

Fundacja Sustinae działa poprzez aktywizowanie zawodowe osób pozostających bez zatrudnienia lub chcących rozpocząć swoją karierę zawodową. Poprzez szereg zindywidualizowanych działań, dostosowanych do potrzeb naszych uczestników oraz lokalnego rynku pracy podnosimy kwalifikacje naszych beneficjentów.

CELEM DZIAŁAŃ FUNDACJI JEST:
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie ich szans,
– Zwiększanie świadomości osób wkraczających na rynek pracy,
– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– Kształtowanie umiejętności psychospołecznych,
– Budowanie umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem pracy,
– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, w tym osób wykluczonych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych,
– Pośrednictwo pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia oraz takich, którym grozi utrata pracy.