Nasza misja

Naszą misją jest przygotowanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej do skutecznego wejścia na rynek pracy czy zmiany/przekwalifikowania się.

Odpowiada za udostępnianie informacji o rynku pracy, wskazuje możliwości dalszego kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających. Do zadań Działu Promocji należy 

Dział prowadzi również badania losów zawodowych absolwentów, nadzorując proces oraz tworząc opracowania losów zawodowych absolwentów rok po ukończeniu studiów w skali Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie​ oraz w podziale na poszczególne kierunki studiów. W kompetencjach Działu Promocji leży także współorganizacja absolutoriów i spotkań absolwenckich.​​

Naszą misję realizujemy m. in. poprzez:
•prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego)
•organizację warsztatów, szkoleń dotyczących umiejętności i kompetencji potrzebnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy
•wskazanie możliwości dalszego kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających
•dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji
•utrzymanie długofalowej współpracy z pracodawcami, w tym gromadzenie i udostępnienie ofert pracy, a także organizowanie wydarzeń karierowych na terenie Uczelni.

Co nas wyróżnia

Naszą mocną stroną jest uważność na każdego studenta i absolwenta. Każdy kto odwiedzi nasze biuro spotka się z szacunkiem, wsparciem i pomocą.

O nas

Wspieramy studentów i absolwentów udzielając profesjonalnego doradztwa indywidualnego. Określamy predyspozycje i umiejętności kandydata oraz podpowiadamy jakie kompetencje powinien rozwijać i nabywać, aby stać się konkurencyjnym na rynku pracy. Korzystamy z Testów Predyspozycji Zawodowych, narzędzi badających kompetencje, które sprzyjają w określaniu mocnych stron kandydata. Pomagamy przygotować dokumenty aplikacyjne. Naszych studentów wspieramy również poprzez prowadzenie warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz doskonalenia umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Dzielimy się ze studentami aktualnymi informacjami i obowiązującymi trendami na rynku pracy. Gromadzimy i udostępniamy oferty pracy, staży i praktyk oraz kursów dokształcających się.
Biuro prowadzi również badania losów zawodowych absolwentów, nadzorując proces oraz tworząc opracowania losów zawodowych absolwentów rok po ukończeniu studiów w skali Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie​ oraz w podziale na poszczególne kierunki studiów. W kompetencjach Działu Promocji leży także współorganizacja absolutoriów i spotkań absolwenckich.​