Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Nasza misja

Misją Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie jest pogłębianie zaufania społeczeństwa do administracji publicznej przez profesjonalną i sprawną realizację zadań Wojewody.

Co nas wyróżnia?

Małopolski Urząd Wojewódzkie w Krakowie jest administracją publiczną, która tworzy korpus służby cywilnej. Wszystkie nabory do pracy w korpusie służby cywilnej są ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

O nas

Główna siedziba Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie znajduje się przy ul. Basztowej 22, ale część Wydziałów znajduje się w różnych częściach Krakowa. Przykładowo Wydział Spraw Cudzoziemców mieści się przy ul. Przy Rondzie 6 a Wydział Spraw Obywatelskich przy ul. Sebastiana 9. Ponadto MUW ma Delegatury Urzędu w Nowym Sączu i Tarnowie.