Fundacja Bullerbyn

Nasza misja

Wspieramy dzieci, rodziców i wychowawców w budowaniu więzi opartej na szacunku i zaufaniu.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy największą w Polsce organizacją zajmującą się edukacją wolną i demokratyczną. Tworzymy Społeczności, w których dzieci uczą się poza szkołą, przy wsparciu życzliwych i przyjaznych dorosłych.To co nas wyróżnia spośród innych organizacji działających w tym obszarze, to fakt, iż dostrzegliśmy swoją rolę w tworzeniu wspólnotowego środowiska dorosłych i dzieci.

O nas

Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych powstała z potrzeby zapewnienia dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

Naszym głównym celem jest upowszechnianie relacji opartej na szacunku i zaufaniu między dorosłymi a dziećmi, a w szczególności profilaktyka przemocy w kontakcie z dziećmi w środowisku wychowawczym

Prowadzimy szkoły demokratyczne, leśne grupy oraz wspieramy ruch edukacji alternatywnej w Polsce. Jesteśmy członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających wolne szkoły i wspólnie promujemy ten ruch na całym świecie. Organizujemy też letni i zimowe obozy dla dzieci i młodzieży, podczas których dorośli troszczą się o dzieci i dbają o ich rozwój.

Fundacja Bullerbyn prowadzi Niepubliczną Placówkę Oświatowo – Wychowawczą „Wioska Bullerbyn” oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Bullerbyn. W ramach działalności tych placówek Fundacja nieustannie szkoli rodziców i wychowawców w zakresie umiejętności społecznych i wychowawczych, a także oferuje wsparcie superwizyjne.