FUNDACJA SUSTINAE – oferty pracy

Kogo szukamy

Osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w wieku produkcyjnym, niepracujących, z Małopolski
lub
osób bez orzeczenia, w wieku do 29 roku życia, niepracujących, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, mieszkających obecnie w Krakowie
lub
pracujących obcokrajowców w wieku do 29 roku życia, mieszkających obecnie w Krakowie
Nasze działania kierujemy do osób, które potrzebują wsparcia w wejściu na rynek pracy. Chcące się rozwijać i zdobywać nowe kwalifikacje. Zdeterminowane na rozwój i posiadające zasoby czasowe, które umożliwią skorzystanie z projektów aktywizacji zawodowej.

Obowiązki na stanowisku

Obowiązki na stażach przez nas organizowanych są dopasowywane indywidualnie do kandydatów, na podstawie ich umiejętności i kompetencji. W zależności od wyboru ścieżki rozwoju, przygotowujemy indywidualny plan dla uczestnika projektu i przeprowadzamy proces podczas którego zdobywa on niezbędne kompetencje potrzebne do zdobycia pracy.

Osoba do kontaktu

OSOBA DO KONTAKTU
Monika Węgrzyn
Numer telefonu: +48 692 957 833
Adres e-mail: monika_wegrzyn@fundacjasustinae.org
www.fundacjasustinae.org
“Young POWER. Siła młodych na krakowskim rynku pracy!” (POWR.01.02.01-12-0002/20) – Fundacja Sustinae