Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – oferta pracy

Kogo poszukujemy?

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poszukuje pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy do wykonywania zadań administracji rządowej z różnych dziedzin, między innymi: prawa, administracji, finansów, infrastruktury, geodezji, ochrony środowiska, spraw obywatelskich i cudzoziemców, nieruchomości, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, polityki społecznej, zagadnień związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Prowadzimy także nabór na stanowiska operatorów numerów alarmowych 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Osoba do kontaktu

Kontakt praca: tel.: 123921443; e-mail: kadry@malopolska.uw.gov.pl
Kontakt praktykanci: tel.: 123921544; e-mail: praktyki.muw@muw.pl
Kontakt stażyści, wolontariat: tel.: 123921245;
Kontakt nabór na operatora numerów alarmowych: tel.: 123921774; 122921443; e-mail: urząd@malopolska.uw.gov.pl