Fundacja Sustinae – oferta pracy

Kogo poszukujemy?

Terapeuta zajęciowy /Fizjoterapeuta / Pedagog specjalny / Logopeda / Psycholog / Opiekun dziecka z niepełnosprawnością / Asystent medyczny

Fundacja Sustinae zaprasza specjalistów posiadających kwalifikacje do pracy z dzieckiem lub osobami z niepełnosprawnościami do świadczenia usług specjalistycznych dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 r.ż. na terenie m. Krakowa w okresie 1.07.2023r.- 30.04.2027r. w ramach zadania publicznego “Świadczenie usług specjalistycznych dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością”.

Lokalizacje: Kraków, wg. uzgodnień w miejscu zamieszkania rodzin

Wymagania:

· uzyskane kwalifikacje pozwalające na pracę z dzieckiem lub osobą z niepełnosprawnością (minimum licencjat);

· doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami z niepełnosprawnością;

· predyspozycje osobowościowe do pracy z dziećmi, młodzieżą;

· gotowość do pracy w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu aktywności dziecka objętego usługami;

· terminowość, sumienność;

· zaświadczenie o niekaralności;

· dyspozycyjność minimum 40 godz./miesiąc; w roku szkolnym głównie w godzinach popołudniowych;

Zakres obowiązków:

Katalog usług specjalistycznych dostosowany do potrzeb dziecka i rodziny objętej usługami. Usługi możliwe do realizacji 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00-19:00.

W ramach zadania możliwa jest realizacja następujących usług specjalistycznych:

1. Wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka z niepełnosprawnością niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

b) motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji;

c) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych;

d) wspieranie w codziennych czynnościach życiowych.

2. Interwencje i pomoc w zakresie funkcjonowania rodziny w środowisku oraz kształtowania relacji i postaw w rodzinie, w tym:

a) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych;

b) ułatwienie dostępu do edukacji i kultury;

c) doradztwo w zakresie uzyskania pomocy ze strony innych instytucji;

d) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

e) kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka z niepełnosprawnością.

3. Wspieranie i trening w zakresie wspomagania procesu leczenia dziecka z niepełnosprawnością, w tym wsparcie i trening:

a) umiejętności pielęgnacji dziecka z niepełnosprawnością;

b) w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów badań, zabiegów, wizyt u lekarza;

c) w zakresie pilnowania podawania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania;

d) w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych.

4. Przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością z zapewnieniem niezbędnych potrzeb życiowych w celu umożliwienia rodzicom:

a) załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego;

b) załatwienia spraw urzędowych;

c) dbania o własne zdrowie;

d) odpoczynku.

5. Odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka z niepełnosprawnością do/z przedszkola, szkoły,

Oferujemy:

· umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług zawarta na okres trwania zadania;

· elastyczny miesięczny harmonogram ustalany pomiędzy specjalistą, a rodziną objętą usługami;

· zwrot kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi;

· szkolenia podnoszące umiejętności w pracy z dziećmi, młodzieżą z niepełnosprawnością;

· wsparcie merytoryczne zespołu;

Aplikacje (CV wraz z informacją o preferowanej lokalizacji pracy) prosimy przesłać na adres: asystent@fundacjasustinae.org

 

Informacje związane z ofertą:

Katarzyna Rozbicka, tel. 692 963 154

Dominik Mucha, tel. 734 171 551

 

Zapraszamy!


Dodatkowe informacje – projekty, warsztaty

 

I Agregat Wiedzy Wademekum (przed) Pracy – Warsztaty informacyjno-praktyczne dla studentów z niepełnosprawnością, podczas których zostanie przekazana wiedza tajemna dotycząca „must have” przed pracy.

Zanim wejdziesz na rynek pracy musisz sobie zadać wiele pytać:

 1. Jak przygotować CV i list motywacyjny
 2. Gdzie aplikować
 3. Czy podać informację o orzeczeniu w CV
 4. Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej
 5. Jakie wynagrodzenie dostanę na początek i jak to wpłynie na moją rentę
 6. Zasiłek dla bezrobotnych a renta
 7. Jakie benefity ma pracodawca za zatrudnienie mnie, jak o tym rozmawiać
 8. Wyobrażenia a rzeczywistość
 9. Pierwsze dni pracy.

Pomogę odpowiedzieć na nie wszystkie żebyś wiedział/a co musisz zanim zaczniesz pracę!

Spotkanie potrwa do 1h.

Co się wydarzy:

– przygotowanie lub poprawienie CV (pod staże i praktyki i pracę!)

– baza pytań rekrutacyjnych

– baza instytucji pomagających

bonusy

– karta pracy

– 2 informatory pdf dla uczestników

 

Prowadząca: Monika Węgrzyn

tel.: 692 957 833

adres: monika_wegrzyn@fundacjasustinae.org

 

II Zapraszamy do Projektu „Kwalifikacje-kompetencje-doświadczenie. Absolwencki start do kariery” który realizowany jest w okresie od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. (II etap).

Projekt przewiduje:

 • Diagnoza aktualnej sytuacji zawodowej wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • Wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery,
 • Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych i treningów pracy,
 • Wsparcie asystenta rynku pracy w znalezieniu odpowiedniego miejsca zatrudnienia (pośrednictwo pracy),
 • Poradnictwo specjalistyczne (np. prawnik, terapeuta, coach, trener aktywizacji) – w razie potrzeby
 • Udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do uzyskania, podniesienia lub zmiany kwalifikacji – kursy z różnych dziedzin zawodowych!
 • Realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące, w wybranym przez Ciebie zawodzie,
 • Dodatek motywacyjny wypłacany co miesiąc

Jesteś idealnym kandydatem/kandydatką jeśli:

 • Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Jesteś na ostatnim roku studiów lub absolwentem do 5 lat po otrzymaniu dyplomu

Jak wziąć udział?

Wyślij do Nas swoje CV, a my umówimy się z Tobą na spotkanie lub zadzwoń i zapytaj o szczegóły. W tytule maila wpisz „Absolwent”. Kontakt: e-mail: monikaw3grzyn@fundacjasustiane.org, tel.; 692 957 833

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu jako Fundacja możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w wejściu na rynek pracy!

 

Osoba do kontaktu

Monika Węgrzyn
Specialistka ds. rekrutacji
Tel.: +48 692 957 833
monika_wegrzyn@fundacjasustinae.org