EU Careers – oferta pracy

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osób na staż Eurojust w dziedzinach:
💶 Budżet, finanse i planowanie
📢Komunikacja Korporacyjna
🚨Zadania
🤝 Corporate Affairs
🔗 Europejska Sieć Sądownicza
👥 Eventy i logistyka
⚖️ Legal Affairs

Aktualne oferty pracy dla urzędników unijnych oraz pracowników kontraktowych

Nasze wymagania:
Dyplom ukończenia studiów wyższych
Dobra znajomość przynajmniej dwóch języków urzędowych Unii Europejskiej

Kogo poszukujemy:
Studenci studiów wyższych, absolwenci

Osoba do kontaktu

Laura Furtak
+48 794 414 900
eucareers.uken@gmail.com