Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie

Kogo poszukujemy?

1) DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA
2) TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA
Podstawowe wymagania:
-obywatelstwo polskie;
-nieposzlakowana opinia;
-zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej;
-wiek minimum 18 lat, nie więcej jednak niż 60 lat (szeregowy, podoficer lub oficer), a w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych do 65 lat za zgodą Ministra Obrony Narodowej;
-niekaralność za przestępstwo umyślne;
-wykształcenie: zależne od korpusu

Kontakt:

Kamila Wronka

tel: 695-852-161

e-mail: cwcrkrakow.rekrutacja@ron.mil.pl