Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – oferta pracy

Kogo poszukujemy?

Na początek poszukujemy wolontariuszy/praktykantów, chcących realizować się zawodowo w pomaganiu osobom z różnego rodzajami niepełnosprawnościami. Poszukujemy osób energicznych, kreatywnych z dużą empatią. Wolontariat jest początkową drogą do zostania naszą przyszłą odpłatną kadrą na zajęciach grupowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością.

Nasze wymagania:

– studenci kierunków:
Pedagogika – Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny,
Pedagogika specjalna – Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli,
Praca socjalna – Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego,
Psychologia – Instytut Psychologii.

Zakres obowiązków: wsparcie w organizacji zajęć, czynności asekuracyjne, udzielanie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia motywacyjnego zwiększającego samodzielność i samorozwój.

Osoba do kontaktu:

Jolanta Dusza

e-mail: jolanta.dusza@far.org.pl

tel.: 606574235